ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

წესები

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია ონლაინ-რეჟიმით წარმოებს, მოქალაქეები საბავშვო ბაღში რეგისტრაციას შეძლებენ სახლიდან გაუსვლელად, კომპიუტერის მეშვეობით. რეგისტრაცია იწარმოებს ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.khelvachaurikids.ge.

რეგისტრაციის პირველი ეტაპი იწყება ყოველი წლის 25 ივლისს და სრულდება 5 აგვისტოს 24:00 სთ-ზე. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან პრიორიტეტებით გათვალისწინებული სტატუსის მქონე მოქალაქეები:

ა)  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები; (მსუბუქ ფორმაში)
ბ)  სასკოლო ასაკის ბავშვები (5 წლის)
გ)  მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახების შვილები
დ)  მარტოხელა დედების შვილები
ე)  დედით ან მამით ობოლ აღსაზრდელებს
ვ)  ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000 და ნაკლებს
ზ)  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების შვილები
თ)  ერთი ოჯახიდან მეორე და ყოველ მომდევნო აღსაზრდელი (დედმამიშვილები); (ამ სტატუსით მოსარგებლის ერთ-ერთი დედმამიშვილი ახალი სასწავლო წლისთვის უნდა იყოს ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი რომელიმე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი)


პრიორიტეტებში აღნიშნული სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ წვდომა ინტერნეტთან, ბავშვის დასარეგისტრირებლად შეუძლიათ მიმართონ ააიპ „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ს, საკონტაქტო პირი:  ნაირა დუმბაძე - ტელ.: 591 98 88 57.

რეგისტრაციის მეორე ეტაპი - ყოველი წლის 6 აგვისტოდან მთელი წლის განმავლობაში.

იმ შემთხვევაში თუ აღსაზრდელი ადგილის არ არსებობის გამო ვერ ჩაირიცხა ტერიტორიულად განკუთვნილ სასურველ საბავშვო ბაღში, სარეგისტარციო ონლაინ-პროგრამა მას განათავსებს სარეზერვო სიაში და ვაკანსიის შემთხვევაში პროგრამა მათ ავტომატურად, რიგითობის მიხედვით ჩარიცხავს.

ერთი საბავშვო ბაღიდან მეორეში ბავშვის გადაყვანის მსურველებმა განაცხადის შესავსებად უნდა მიმართონ ააიპ „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის ადმინისტრაციას. მშობელმა თან უნდა იქონიოს საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაცემული იქნება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.  საკონტაქტო პირი:  ნაირა დუმბაძე - ტელ.: 591 98 88 57

სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ 10 კალენდარული დღის ვადაში მშობელმა საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
  2. აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  3. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
  4. ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
  5. ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).
  6. პრიორიტეტ(ებ)ით სარგებლობის  შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი.

იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სისტემაში რეგისტრაციის დროს მშობლის მიერ შეყვანილია არასწორი ინფორმაცია, აღსაზრდელი ამოირიცხება ჩარიცხულთა სიიდან.

რიგშიმდგომ აღსაზრდელის რიგითი ნომრის გასარკვევად მითითებული უნდა იქნეს თქვენი რეგისტრაციის ადგილი, ბაღის დასახელება და ასაკობრივი ჯგუფი. ამ ოპერციის განხორციელების შემდეგ წითელი ასოებით გამოვა ინფორმაცია რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების რაოდენობის შესახებ. რიგში მდგომი აღსაზრდელების ჩანაწერზე მაუსის დაჭერით გაიხსნება ახალი ფანჯარა სახელობითი სიით, სადაც ჩამოთვლილია რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების სახელობითი სია.
 

უკან

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031