ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

რეგისტრაცია საბავშვო ბაღში

რეგისტრაციის პირველი ეტაპი იწყება ყოველი წლის 21 აგვისტოს და სრულდება 31 აგვისტოს 24:00 საათძე. 1 სექტემბრიდან დაიწყება რეგისტრაციის მე-2 ეტაპი, რომელიც იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში.

პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან პრიორიტეტებით გათვალისწინებული სტატუსის მქონე შემდეგი მოქალაქეები:

ა)  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები; (მსუბუქ ფორმაში)
ბ)  სასკოლო ასაკის ბავშვები; (5 წლის)
გ)  მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახების შვილები;
დ)  მარტოხელა დედების შვილები;
ე)  დედით ან მამით ობოლ აღსაზრდელებს;
ვ)  ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000 და ნაკლებს;
ზ)  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების შვილები;
თ)  ერთი ოჯახიდან მეორე და ყოველ მომდევნო აღსაზრდელი (დედმამიშვილები); (ამ სტატუსით მოსარგებლის ერთ-ერთი დედმამიშვილი ახალი სასწავლო წლისთვის უნდა იყოს ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი რომელიმე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი)

რეგისტრაციის ფორმა

ინფორმაცია აღსაზრდელის შესახებ
ინფორმაცია დედის შესახებ
ინფორმაცია მამის შესახებ
ინფორმაცია მეურვის შესახებ
პრიორიტეტ(ებ)ი
საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ 10 კალენდარული დღის ვადაში მშობელმა საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
  2. აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  3. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
  4. ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
  5. ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).
  6. პრიორიტეტ(ებ)ით სარგებლობის  შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი.

იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სისტემაში რეგისტრაციის დროს მშობლის მიერ შეყვანილია არასწორი ინფორმაცია, აღსაზრდელი ამოირიცხება ჩარიცხულთა სიიდან.

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031